REDAKCJA

Redaktor naczelny:

prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa
tel. (+48) 22 624 25 20

Redaktorzy tematyczni:
prof. dr hab. med. Waleria HRYNIEWICZ
prof. dr hab. med. Marek KABAT
prof. dr hab. med. Cezary SZCZYLIK
prof. dr hab. med. Adam TORBICKI

Redaktor językowy:
mgr inż. Sławomir Sękalski

Redaktor statystyczny:
prof. dr hab. med. Tomasz Targowski


SEKRETARIAT :


Wanda Kowalczyk


Dyżur : wtorek w godz. 11.00 - 15.00
Tel./fax: 22 711 40 21
e-mail: medpress@medpress.com.pl

Adres Redakcji:
Redakcja Polskiego Merkuriusza Lekarskiego
ul. Kombatantów 59, 05-509 Julianów