DWUMIESIĘCZNIK

Prenumerata roczna (2020) - 6 numerów :

w kraju - print 570 PLN | on-line 594 PLN
   (jeden egz. 95,00 brutto)

z zagranicy - print, on-line 160 EUR

 

Wpłat proszę dokonywać na konto
Wydawnictwa MEDPRESS

BPKO SA VIII Oddz. Warszawa, ul. Wołoska 18
nr konta :
84 1240 1125 1111 0000 0344 8661

 

e-mail: pml@medpress.com.pl