MIESIĘCZNIK

Prenumerata roczna (2017) - 12 numerów :

w kraju - print 442 PLN | on-line 460 PLN

z zagranicy - print, on-line 140 EUR

 

Wpłat proszę dokonywać na konto
Wydawnictwa MEDPRESS

BPKO SA IX Oddz. Warszawa, ul. Dereniowa 9
nr konta :
84 1240 1125 1111 0000 0344 8661

 

e-mail: pml@medpress.com.pl