MIESIĘCZNIK

Prenumerata roczna (2019) - 12 numerów :

w kraju - print 465 PLN | on-line 475 PLN
   (jeden egz. 38,75 brutto)

z zagranicy - print, on-line 147 EUR

 

Wpłat proszę dokonywać na konto
Wydawnictwa MEDPRESS

BPKO SA IX Oddz. Warszawa, ul. Dereniowa 9
nr konta :
84 1240 1125 1111 0000 0344 8661

 

e-mail: pml@medpress.com.pl