nr 151, styczeń 2009
nr 152,  luty 2009
nr 153,  marzec 2009
nr 154,  kwiecień 2009
nr 155,  maj 2009
nr 156,  czerwiec2009

nr 157,  lipiec2009nr 158,  sierpień2009nr 159, wrzesień 2009nr 160, październik 2009nr 161, listopad 2009 nr 162, grudzień 2009

Polski
Merkuriusz Lekarski


archiwum