Redakcja
zwraca się
z prośbą
do wszystkich Autorów  pragnących zamieścić swoje prace  na łamach
 „Polskiego Merkuriusza Lekarskiego” 
o dokładne zapoznanie się 
z poniższymi zasadami
i bezwzględne ich przestrzeganie. 

Prace przygotowane niezgodnie
z regulaminem pisma 
będą zwracane Autorom bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

okładki pisma
home page