SPIS TREŚCI 2009, Tom XXVII, Nr 161, LISTOPAD/ CONTENTS 2009, Vol. XXVII, No 161, NOVEMBER
str. autor tytuł title więcej/more
357 Dworzański W., Opielak G., Burdan F.

ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Niepożądane działania kofeiny

EDITORIAL
Side effects of caffeine
 streszczenie
362 Dąbek J., Twardowski R., Jakubowski D., Michniak B., Świderski R., Gąsior Z. PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE
Skuteczność leczenia guzów serca rozpoznanych w klinice kardiologii w siedmioletniej obserwacji 
ORIGINAL PAPERS and CLINICAL PAPERS
Effectiveness of heart tumor therapy in the cardiology department during 7 year follow-up
 streszczenie
368 Cylwik B., Brodowska D., Chrostek L., Panasiuk A., Szmitkowski M. Przydatność oznaczania kwasu sjalowego w różnicowaniu nadużywania alkoholu od alkoholowej marskości wątroby Usefulness of sialic acid determination
to differentiation between alcohol abuse and alcoholic liver cirrhosis
 streszczenie
372 Misiak A., Szczepanik A.B. Cholecystektomia laparoskopowa wykonywana metodą jednego cięcia   Laparoscopic cholecystectomy with single incision laparoscopic surgery  streszczenie
375 Szczepanik A.B., Wisławski S., Windyga J., Huszcza S., Bilski R., Meissner A.J. Strategia zapewnienia bezpiecznej hemostazy u chorych na hemofilię operowanych z powodu nowotworów złośliwych  Strategy for secure hemostasis in hemophilia patients undergoing surgery for malignant neoplasms   streszczenie
381 Bobińska K., Florkowski A., Śmigielski J., Kryszkowski W., Gałecki P. Farmakoterapia chorych upośledzonych umysłowo hospitalizowanych psychiatrycznie Pharmacotherapy of patients with mental retardation during psychiatric  hospitalization   streszczenie
388 Pytrus T., Iwańczak B., Śmigiel R., Ryżko J., Socha P., Iwańczak F. PRACE KAZUISTYCZNE
Wodobrzusze, obrzęki oraz skrajne zaburzenia gospodarki lipidowej jako pierwsze objawy mukowiscydozy u pięcioletniej dziewczynki – opis przypadku  
CASE REPORTS
Ascites and extreme lipid abnormalities as initial symptoms of cystic fibrosis in a 5 years old girl – case report 
 streszczenie
393 Grabysa R., Moczulska B., Artemiuk A., Olszewski R., Kubik L. Skrzeplina czy guz zastawki mitralnej – przypadek 75-letniej chorej z ostrym zespołem wieńcowym i niedomykalnością aortalną Thrombus or tumour of the mitral valve – a case of 75-year-old woman with acute coronary syndrome and aortic insufficiency    streszczenie
397 Grzywa M., Kloc-Rojek M., Zaborska A. Ciężki epizod depresyjny z objawami psychotycznymi na podłożu niedoczynności tarczycy  Severe depressive episode with psychotic symptoms on the basis of hypothyroidism   streszczenie
400 Czech M. (Grupa Robocza Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego: Czech M., Hermanowski T., Kocić I., Lis J., Nowakowska E.) Ekonomia w ochronie zdrowia
Standardy Edukacyjne Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

ECONOMY in HEALTH SERVICE
Educational standards of the Polish Pharmacoeconomic Society

 streszczenie
404 Kamińska J., Mantur M., Sawicka-Powierza J. PRACE POGLĄDOWE
Hemostaza płytkowa u chorych na szpiczaka mnogiego 
REVIEW PAPERS
Platelets haemostatic in patients with multiple myeloma
 streszczenie
408 Szumiło J., Burdan F., Szumiło M., Lewkowicz D., Kędzierawska-Kurylcio A. Inhibitory cyklooksygenazy w chemoprewencji i leczeniu raka płaskonabłonkowego przełyku  Cyclooxygenase inhibitors in chemoprevention and treatment of esophageal squamous cell carcinoma  streszczenie
413 Malinowska J., Nowak P., Olas B. Hiperhomocysteinemia, a zaburzenia procesu hemostazy – fakty i mity   Hyperhomocysteinemia and the disturbance of haemostasis – facts and mythes   streszczenie
419 Puzanowska-Tarasiewicz H., Kuźmicka L., Tarasiewicz M. Funkcje biologiczne wybranych pierwiastków. III. Cynk – składnik i aktywator enzymów Biological function of some elements and their compounds. III. Zinc – component and activator of enzymes   streszczenie
423 Puzanowska-Tarasiewicz H., Kuźmicka L., Tarasiewicz M. Funkcje biologiczne pierwiastków i ich związków. IV. Krzem, kwasy krzemowe, silikony Biological function of some elements and their compounds. IV. Silicon, silicon acids, silicones   streszczenie
427  Ogłodek E., Moś D., Araszkiewicz A. Wypalenie zawodowe jako konsekwencja przewlekłego stresu u chorych z rozpoznanymi chorobami skóry Burnout as a consequence chronic of stress in the patients suffering from dermatological diseases  streszczenie
432 Grzywa A., Kucmin A., Kucmin T.  Samobójstwa – epidemiologia, czynniki, motywy i zapobieganie. Część I Suicide problems – epidemiology, factors, motives and prevention. Part I  streszczenie
437 Murlikiewicz K., Zawiasa A., Nowicki M. Witamina D – uniwersalny lek w nefrologii i poza nią Vitamin D – a panacea in nephrology and beyond streszczenie