SPIS TREŚCI 2009, Tom XXVI, Nr 152, luty/ CONTENTS 2009, Vol. XXVI, No 152, February
str. autor tytuł title więcej/more
93 Szumiło J., Marzec B., Szumiło M., Korobowicz A., Burdan F.

ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Genetyczne podłoże podatności na raka płaskonabłonkowego przełyku

EDITORIAL
Genetic base of esophageal squamous cell carcinoma susceptibility
 streszczenie
98 Świątoniowski G., Brużewicz Sz., Bronowicz Z., Kłaniewski T. PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE
Niedokrwistość u chorych na drobnokomórkowego raka płuca podczas pierwszorzutowego leczenia chemicznego
ORIGINAL AND CLINICAL PAPERS
The occurrence of anemia in small cell lung cancer patients during first-line chemotherapy
 streszczenie
101 Adamska I., Czerwionka-Szaflarska M., Kulwas A., Mierzwa G., Bała G., Rość D. Cząsteczki adhezyjne nadrodziny immunoglobulin w ocenie aktywności zapalenia u młodzieży i dzieci chorych na nieswoiste zapalenia jelit Adhesion molecules of immunoglobin super family in children and youth with inflammatory bowel disease  streszczenie
105 Parzęcka M., Szaflarska-Popławska A., Mierzwa G., Gorzkiewicz M., Łuczak S., Grzybowski T. Typ genetyczny Helicobacter pylori a skuteczność leczenia eradykacyjnego Genetic type of Helicobacter pylori and the efficacy of eradication therapy  streszczenie
110 Hutyra T., Iwańczak B. Ocena spożycia mleka oraz produktów mlecznych i jego związku z upośledzonym trawieniem i wchłanianiem laktozy lub nietolerancją laktozy w niektórych chorobach przewodu pokarmowego u dzieci Determination of milk and diary products consumption and their connection with lactose malabsorption or lactose intolerance in selected disorders of the alimentary tract in children  streszczenie
117 Szynglarewicz B., Matkowski R., Kasprzak P., Kotowska J., Forgacz J., Pudełko M., Kornafel J. Skuteczność populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi The effectiveness of population-based breast cancer screening programme  streszczenie
121 Turaj W., Iskra T., Pułyk T., Słowik A., Szczudlik A. Stężenie homocysteiny w osoczu chorych na udar niedokrwienny mózgu spowodowany chorobą dużych lub małych naczyń Plasma homocysteine concentration in patients with ischaemic stroke caused by large or small vessel disease  streszczenie
125 Galbfach P.J., Narbutt P.G., Mik M.Ł., Trzciński R., Dziki A.J. PRACE KAZUISTYCZNE
Włóknisty polip zapalny żołądka - opis przypadku
CASE REPORTS
Inflammatory fibroid polyp of the stomach - a case report
 streszczenie
127 Jamry A. Proksymalna migracja protezy trzustkowej typu "pig tail" - opis przypadku Proximal migration of pancreatic "pig tail" stent - a case report  streszczenie
131 Podsiadły E., Sapiejka E., Dąbrowska-Bień J., Majkowski J., Tylewska-Wierzbanowska S. Diagnostyka choroby kociego pazura oraz współczesne metody rozpoznawania bartoneloz - opis przypadku Diagnostics of cat scratch disease and present methods of bartonellosis recognition - a case report  streszczenie
136 Karakuła H., Opolska A., Kowal A., Domański M., Płotka A., Perzyński J. PRACE POGLĄDOWE
Czy dieta ma wpływ na nasz nastrój? Znaczenie kwasu foliowego i homocysteiny
REVIEW PAPERS
Does diet affect our mood? The significance of folic acid and homocysteine
 streszczenie
142 Świątkowska-Stodulska R., Babińska A., Sworczak K. Hiperkortyzolemia a układ hemostazy Hypercortisolism and hemostasis  streszczenie
145 Barańska M., Skrętkowicz J. Genetycznie uwarunkowany polimorfizm utleniania i acetylacji w nowotworach przewodu pokarmowego Genetic polymorphisms of oxidation and acetylation in cancers of digestive system  streszczenie
148 Hutyra T., Iwańczak B. Nietolerancja laktozy: patofizjologia, objawy kliniczne, rozpoznanie i leczenie Lactose intolerance: pathophysiology, clinical symptoms, diagnosis and treatment  streszczenie
153 Jamry A. Diagnostyka przecieku żółci po cholecystektomii laparoskopowej w aspekcie wskazań do leczenia endoskopowego Diagnosis of biliary leakage after laparoscopic cholecystectomy in aspect of indication to endoscopic treatment  streszczenie
156 Szumiło J. Środki pochodzenia naturalnego w chemoprewencji raka płaskonabłonkowego przełyku - badania doświadczalne Natural compounds in chemoprevention of esophageal squamous cell tumors - experimental studies  streszczenie
162
Borysewicz-Sańczyk H., Szczepański M., Kamianowska M.
Cytoprotekcja - czynniki ochronne i mechanizmy ich działania w komórce
Cytoprotection - protective agents and mechanisms of their activity in the cell
 streszczenie